Home > Mengenai Kami
Misi dan Visi
( 15 Votes )
Saturday, 02 July 2011 17:24

Misi Kami

  • Memartabatkan pengunaan ayat-ayat Al-Quran dalam ilmu perubatan setanding dengan perubatan moden.

Visi Kami

  • Untuk menjadi perintis (pioneer) kepada perubatan alternatif di Malaysia menggunakan mukjizat Al-Quran untuk merawat pelbagai jenis penyakit baik fizikal, rohani dan akhlak.

  • Untuk mempromosikan perubatan Al-Quran sebagai alternatif atau melengkapi (complement) perubatan moden bukan hanya di Malaysia tetapi juga secara global kepada umat Islam lain di seluruh dunia.

  • Untuk menjadi pusat kajian terulung di dalam mengenalpasti ayat-ayat baru di dalam Al-Quran untuk penawar kepada penyakit “terminal” terutamanya kanser dan AIDS.

  • Untuk tujuan dakwah dan mendidik (re-educate) ummah tentang mukjizat Al-Quran dan kuasa penyembuhannya.

  • Untuk menyediakan perubatan dan rawatan secara Islam dengan mewujudkan persekitaran yang menitikberatkan ajaran dan asas-asas Islam dalam kehidupan seharian di samping mendekatkan diri kita kepada Allah taala.

  • Untuk menjadi organisasi yang “self-dependant” dan “self-sustaining” yang beroperasi dengan menghasilkan sumber pendapatan sendiri untuk menampung kos operasi harian selain menyumbang bantuan kepada badan-badan kebajikan.

  • Untuk mengembalikan zaman kegemilangan perubatan Islam sepertimana zaman permulaan Islam yang mempraktikkan pengamalan perubatan melalui Al-Quran (Quranic Medicine).

 
Misi Kami
Derma Online
Bayar Online